FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Succes med grønne skoler i Afrika

20. september 2017

Friluftsrådets skoleprojekter i Afrika gavner elever og lokalsamfund: flere gennemfører skolegang og landsbyerne udvikles i en mere bæredygtig retning.

side skole med elever

De seneste syv år har Friluftsrådet arbejdet med Grøn Flag Grøn Skole, der internationalt har navnet Eco-Schools, på godt 500 skoler i tre afrikanske lande. Nu samler en rapport op på resultater af projekterne, der er finansieret af CISU, og handler om kvalitet i uddannelserne.

Et særligt vigtigt resultat i programmet er, at andelen af elever, der færdiggør grundskolen er 19-25 % højere i ”programmets” skoler sammenlignet med skoler generelt. Samtidig klarer eleverne i programskolerne sig bedre i nationale test.

I Uganda er der for eksempel 50 % flere elever i bedste eksamenskategori sammenlignet med andre skoler i samme distrikter. Her er Eco-Schools konceptet bredt ud til 250 skoler i den sydvestlige del af landet, og de skoler formår i særligt omfang at fastholde eleverne, så langt flere gennemfører grundskolen og får eksamen end på almindelige skoler i området.

Se mere om Eco-Schools i Afrika

Eco-Schools Best Practice in Uganda, Tanzania og Malawi  

Se rapporten med resultater fra landene  (pdf)

Samtidig er Eco-Schools med til at booste lærernes viden og engagement og sat fokus på temaer som for eksempel børns rettigheder, hygiejne og sanitet og måder at spare energi på. 

"Eco-Schools er både et fagligt og pædagogisk projekt med særlige måder at undervise på. Der arbejdes med miljø og bæredygtighedsproblemer i praksis og skolerne er på den måde drivkrafter i landsbyernes udvikling i en mere bæredygtig retning. Som rapporten også viser, har Eco-Schools faktisk afgørende betydning i landet, der er hårdt plaget af klimaforandringer" siger Torbjørn Eriksen, vicedirektør i Friluftsrådet.  

Friluftsrådet arbejder sammen med nationale organisationer i landene om at implementere Eco-Schools undervisningsprogrammet. 

Læs mere om det globale program Eco-Schools (Grønt Flag Grøn Skole) 

CISU står for Center for Civilsamfund i Udvikling, der er en sammenslutning af mere end 270 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website