FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Alger kan redde verden

16. juni 2017

Projekt 'Den Grønne Revolution' handler om, hvordan man kan bruge mikroorganismer som produktionsorganismer til at producere elektricitet og varme næsten uden, de udleder CO2 til atmosfæren.

 

Kristian Ejlsted

Hvor er du ansat? Biotech Academy

Hvilken baggrund har du? Civilingeniørstuderende i bioteknologi

Hvilket projekt repræsenterer du? Den Grønne Revolution

 

Klik her og bestil et algekit

Hvad går projektet Den Grønne Revolution ud på?

Projekt 'Den Grønne Revolution' handler om, hvordan man kan bruge mikroorganismer som produktionsorganismer til at producere elektricitet og varme næsten uden, de udleder CO2 til atmosfæren. Alger har potentialet til at indgå i flere industrielle processer, som bruges inden for eksempelvis rensning af spildevand, produktion af medicin imod kræft, fødevareproduktion, til produktion af 'grøn energi' i form af bioethanol og mange flere.

Inden for nær fremtid vil menneskeheden have brugt de fleste fossile energireserver, og dette skaber en enorm samfundsmæssig udfordring. I dag kommer ca. 15 pct. af vores energi fra alternative energikilder som sollys, vind og vandkraft, men denne andel er langt fra nok til at dække det samlede energibehov. Vi har brug for en mere effektiv måde at producere energi på, som ikke udleder CO2, samt omlægge vores nuværende industri mod en mere bæredygtig og grøn retning, så vi undgår en yderligere forværring af klimakrisen. Pilen peger på alger.

Hvad var din motivationen for at igangsætte projektet Den Grønne Revolution?

Jeg mener, at mikroalger har potentialet til at løse mange at de store udfordringer vores samfund står overfor i dag og i fremtiden. Derfor mener jeg, at der skal mere fokus på alger, fotosyntese og den fantastiske verden, som udgør den grønne del af bioteknologien. Jeg vil gerne sprede budskabet om, at viden om fotosyntese, alger og bioteknologi kan redde verden fra global opvarmning, fødevarekriser og meget andet. Derfor gik jeg i gang med at lave et undervisningsprojekt til folkeskolen, så de kunne få ekspertviden i øjenhøjde, og samtidigt lærer om naturvidenskab med et ”hands-on eksperiment”.

Download undervisningsmaterialer og bestil laboratorieudstyr

Via onlineportalen www.biotechacademy.dk distribuerer Biotech Academy både undervisningsprojekter, -materialer og laboratorieudstyr til grundskoler og gymnasier. Organisationen sætter en dyd i formidlingen af sine projekter, som er let tilgængelige, involverer varierende undervisningsmetoder, og har stort fokus på praktisk arbejde. Organisationen ønsker at udvikle projekter, der relaterer sig til frontforskning, og stræber efter at perspektivere ethvert projekt til den danske og globale industri.

Hvad har Biotech Academy fået ud af at køre projektet Den Grønne Revolution?

Biotech Academy er en non-profit organisation, hvis vision er at øge kendskabet til og interessen for bioteknologi, for at Danmark også i fremtiden har den intellektuelle kapacitet, der er nødvendig for at være førende på flere områder inden for bioteknologien. Organisationen er drevet af ambitiøse studerende fra DTU og KU, som er motiverede af at inspirere unge mod en fremtid inden for den bioteknologiske verden.

Hvordan sikrer vi, at alle børn og unge bliver interesserede i naturen og naturvidenskaben?

Jeg husker selv, at jeg flere gange i løbet af min skolegang tænkte; ”hvad er det lige, jeg kan bruge det her til”. Det er lige præcis her, at jeg mener, vi som studerende på universitetet, kan hjælpe med at give eleverne et frisk pust og en interesse for natur og videnskab. Dette kan nemlig gøres ved at give eleverne indsigt i, hvordan den faglige viden de får, også kan bruges i praksis både i industrien og i forskningsmæssige sammenhæng. Jeg er sikker på, at når vi sætter deres læringsmål i et større perspektiv, kan vi øge interessen for naturvidenskab.  

Fortæl om en speciel oplevelse, du har haft med dit algeprojekt:

Den fedeste oplevelse var, da jeg mødte en elev i 9. klasse, som var tosset med ferskvandsplanter. Han ville meget gerne i praktik og lærer endnu mere om plantebiologi. Så jeg skrev et par emails til folk jeg kender igennem projektet og fandt frem til en plads til ham på Københavns Universitets afdeling i Botanisk Have. Det er meget givende at kunne hjælpe elever, som gerne vil lære mere om naturvidenskab.

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website