FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Tag klimaundervisningen ud i virkeligheden

3. juli 2017

Nye naturfaglige undervisningsforløb tager klimaundervisningen ud i virkeligheden. Den 1. august frigives 25 nye naturfaglige forløb til grundskoler og gymnasier om klimatilpasning på Skoven-i-skolen.dk. I stedet for, at eleverne blot læser om klimatilpasning, er opgaverne opbygget, så eleverne skal ud og lave undersøgelser på rigtige klimatilpasningsanlæg.

Klimatilpasning til øgede regnmængder er en spændende og autentisk problemstilling, som kan flytte undervisningen ud af klasselokalet. Ved at måle arealer og volumener op, tage vandprøver, lave analyser af plante- og dyrelivet kan eleverne komme til at arbejde med klimatilpasning i deres eget nærområde. Data fra deres besøg behandles på skolen og giver således eleverne afsæt i virkelige tal og problemstillinger i stedet for tænkte scenarier.

 Foto1 Gen Klima

Elever fra Søndre skole i Viborg arbejder med opgaver på rensedammen SØnæs. Foto: Anita Bek

Der er udviklet 25 forløb, som kan bruges på en af 5 forskellige typer af klimatilpasningsanlæg;

 • Rensedamme (der opbevarer og renser regnvand)
 • Tørre bassiner (der kun opbevarer vand, når det regner kraftigt og ellers er tørre)
 • Permeable belægninger (der er gennemtrængelige for regnvand, men kan køres på)
 • Nedsivnings bassiner (der opbevarer og nedsiver regnvand)
 • Sluser (der hindrer vandet i at gå over sine breder ved åer og vandløb)

De 25 nye opgaver er rettet mod mellemtrinet, udskolingen og gymnasiet og spænder over fagene biologi, geografi, matematik, fysik/kemi og natur og teknologi. Se den samlende temaside om klimatilpasning for at få et overblik over forløbene http://www.skoven-i-skolen.dk/temaer/klimatilpasning.

Find dit lokale anlæg

Brug kortfunktionen på skoven-i-skolen.dk til at finde et lokalt klimatilpasningsanlæg og beskrivelse af dette. Flere kommer løbende til. 

Foto3 Gen Klima

Du kan finde et lokalt klimatilpasningsanlæg på kortfunktionen på Skoven-i-skolen.dk. Under hvert site findes informationer om de specifikke anlæg, som eleverne skal bruge, når de løser de faglige opgaver. Desuden er angivet, hvilke faglige opgaver, man kan arbejde med på det pågældende anlæg.

Som de andre besøgsmuligheder på Skoven-i-skolen, vil antallet af sites, man kan besøge, løbende udbygges, efterhånden som flere kommuner indmelder deres klimatilpasningsanlæg i projektet. Kan du ikke finde anlæg i netop din kommune, så kontakt evt. din lokale forsyning for at få at vide, hvor i kommunen, der findes klimatilpasningsanlæg, samt for at få de nødvendige informationer for at løse de faglige opgaver.

Sammenspil med Det Grønne Flag

Målet med Grøn Flag Grøn Skole er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø. Når eleverne er med til at foreslå og gennemføre handlinger for en bedre natur og et bedre miljø, bidrager det til engagement, viden, forståelse og lyst til at gøre en forskel.

Arbejdet med klimatilpasningsanlæg vil være en konkret og aktuel måde at arbejde med bæredygtighed på og dermed en oplagt del af undervisningen i Grønt Flag-programmet.

Hvem står bag

Forløbene er udarbejdet af udviklings- og besøgscentret Naturvidenskabernes Hus som en del af projektet Generation Klima i samarbejde med en række partnere, heriblandt Friluftsrådet, Astra og Danva, samt VandPlus-kommunerne Viborg, Gladsaxe og Solrød.. Projektet er støttet af Realdania og Naturstyrelsen.

Kontakt projektleder Anita S. Bek, ab@nvhus.dk, hvis du vil høre mere.

 

 

Hvem står bag?

Forløbene er udarbejdet af udviklings- og besøgscentret Naturvidenskabernes Hus som en del af projektet Generation Klima i samarbejde med en række partnere, heriblandt Friluftsrådet, Astra og Danva, samt VandPlus-kommunerne Viborg, Gladsaxe og Solrød.. Projektet er støttet af Realdania og Naturstyrelsen.

 

Kontakt projektleder Anita S. Bek, ab@nvhus.dk, hvis du vil høre mere.

Tilmeld nyhedsbrev

Hvis du vil modtage nyheder fra Friluftsrådet kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her

Tilmeld nyhedsbrev
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website