FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling som tema i brobygning til de gymnasiale ungdomsuddannelser

15. december 2014

Mange af nutidens elever oplever en manglende sammenhæng i overgangen fra grundskole til gymnasium. De ordinære brobygningstilbud formår ikke i tilstrækkelig grad at bygge en faglig didaktisk bro mellem grundskolen og gymnasiet. I samarbejde med gymnasier udvikler Grønt Flag Grøn Skole modeller for brobygningsforløb med udgangspunkt i bæredygtig udvikling.

 

Grundskole- og gymnasielærere fra henholdsvis Thisted og Roskilde har deltaget i workshops om at udvikle målrettede alternative brobygningsmodeller, hvor temaet er bæredygtig udvikling. Konklusioner og anbefalinger fra de to workshops, samt resultaterne af researchen på allerede eksisterende alternative brobygningsprojekter, er netop præsenteret i en rapport til Undervisningsministeriet: "Brobygning mellem grundskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser med udgangspunkt i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling"

Den efterlyste sammenhæng samt en bedre faglig progression i de unges uddannelsesforløb opnås gennem mange af de eksisterende alternative brobygningsforløb eller samarbejdsprojekter, hvor der er mere tid til faglig fordybelse, dannelse af relationer og bearbejdning af indtryk.

På de to workshops var der enighed om, at bæredygtig udvikling er et særdeles velegnet tema at anvende i brobygning. Der er mange aktuelle problemstillinger, der kan tage udgangspunkt i elevernes hverdag og engagere eleverne i konkret og praktisk naturvidenskab. Det er også et velegnet tema til at skabe sammenhæng inden for de naturvidenskabelige fag og så rummer emnet også mange muligheder for tværfagligt samarbejde.

Mødet med andre unge, der kan fungere som rollemodeller, er en god metode til at gøre overgangen til gymnasiet mere håndgribelig og giver eleverne et mere realistisk billede af, hvad det næste uddannelsestrin indeholder og kræver. Ung til ung-formidling indgår derfor også i to af de tre brobygningsmodeller med tema om bæredygtig udvikling, der er præsenteret i rapporten.

Gennem afholdelsen af de to workshops blev det tydeligt, at der også er et udtalt behov for at undervisere på tværs af uddannelsestrin får et større kendskab til de faglige krav og undervisningsmetoder på hinandens uddannelser, så overgangene kan blive mere glidende og med en større faglig progression. Det kan eksempelvis opnås gennem etablering af lærernetværk på tværs af uddannelsesinstitutioner og gennem øget undervisningssamarbejde.

Grønt Flag Grøn Skole påbegynder nu en videreudvikling af brobygningsmodellerne, der skal afprøves i pilotprojekter i tre lokalområder i Danmark i løbet af 2015.

For yderligere information kontakt: groentflag@friluftsraadet.dk

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website