FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Nyheder

 • I uge 16 inviterer Danmarks Naturfredningsforening skoler til at deltage i Affaldsindsamlingen 2018. Sidste år lykkes det at indsamle 150.000 kg. affald, men der er stadig stort behov for at hjælpe n...
 • U-Web
  06-02-2018
  Udenrigsministeriet har lanceret en ny undervisningsportal for lærere i grundskolen. Formålet med undervisningsportalen er at give lærerne mulighed for på en enkel måde at inddrage globale problemsti...
 • Haver til Maver tilbyder efteruddannelsesforløbet til dig, der arbejder med skolehaveundervisning og -formidling.
 • Haver til Maver inviterer dig til at blive klogere og lære nyt om den kulinariske skolehave, og hvad du ellers skal vide af praktisk, om fysiske rammer og praksisnær undervisning i skolehaven.
 • Ungdomsbyen tilbyder med støtte fra Danida gratis kurser for undervisere om verdensmålene.
 • I Friluftsrådet glæder vi os til sammen med jer at gøre 2018 endnu grønnere. I det nye år giver vi jer ny inspiration til jeres undervisning om bæredygtighed, miljø, natur og friluftsliv.
 • MUNDU – Center for global dannelse har netop lanceret et nyt undervisningsmateriale, der sætter fokus på bæredygtig udvikling og FNs Verdensmål.
 • Grønt Flags første miljørådssamling var en stor succes, ikke mindst takket være de 27 elever der brugte en weekend i bæredygtighedens navn på Jyderup Højskole.
 • Friluftsrådets skoleprojekter i Afrika gavner elever og lokalsamfund: flere gennemfører skolegang og landsbyerne udvikles i en mere bæredygtig retning.
 • Har du lyst til at formidle et oplæg med efterfølgende debat? Eller kunne du tænke dig at afholde en workshop? Har du forskning, projektresultater eller erfaringer fra din skole eller organisation, s...
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website