FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Grønt Flag styrker læreruddannelsen

Undervisningsprogrammet Grønt Flag Grøn Læreruddannelse bidrager både til at udvikle undervisningen og til en mere bæredygtig institution.

Viden og indsigt

Fagligt
De studerende opnår en faglig indsigt i spørgsmål om miljø og bæredygtighed med udgangspunkt i de ti temaer i  Grønt Flag Grøn Læreruddannelse. De studerende kan også arbejde med generelle miljø og bæredygtighedsbegreber som økologisk rygsæk og økologisk fodaftryk.

Pædagogisk/didaktisk
De studerende opnår også pædagogisk og didaktisk indsigt i, hvordan man underviser i miljø og bæredygtighed, bl.a. ved at arbejde med de pædagogiske og didaktiske begreber, som Grønt Flag Grøn Læreruddannelse lægger op til. Se begrebslisten her.

Læreplaner
Undervisningen i Grønt Flag Grøn Læreruddannelse skal leve op til læreplanerne for den enkelte uddannelse og fag.


Institutionen sparer penge og miljø
Når læreruddannelsesstedet reducerer vand- og energiforbruget, nedsætter skolens CO2-udledning, reducerer mængden af affald mindskes skolens og lokalsamfundet globale fodaftryk. Ofte fører det til besparelser på institutionernes regninger på fx vand og energi.


Synlighed og fællesskab
Når Det Grønne Flag vajer over læreruddannelsesstedet bidrager det til fællesskabet, og når de studerende har arbejdet mod de samme mål, skaber det fællesskab og en synlighed om læreruddannelsesstedets arbejde og værdier.

Grønt Flag

flagbillede222

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website