FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Artikler om Grønt Flag Grøn Læreruddannelse

Tre artikler om arbejdet med Grønt Flag i læreruddannelsen

Miljørådet

At starte Grønt Flag op på et læreruddannelsessted kan virke uoverskueligt. Et af de første trin er oprettelsen af et Miljøråd.  I denne artikel af lektor ved læreruddannelsen Zahle Lisbeth Bering, beskrives der hvordan miljørådet blev oprettet, og hvilke opgaver de siden har taget sig af. Miljørådsarbejdet er kernen i Grønt Flag konceptet, og de studerendes mulighed for at få indflydelse, og at trække læreruddannelsesstedet i en mere bæredygtig retning. 
Artikel 1: Miljøråd    

 

Eventdag 

Det er vigtigt, når man arbejder med et program som Grønt Flag Grøn Læreruddannelse, at der skabes synlighed og forståelse omkring bæredygtighed og uddannelsen for bæredygtig udvikling. Denne artikel, som er skrevet af lektor ved læreruddannelsen Zahle Lisbeth Bering, handler om en eventdag, hvor man sætter fokus på miljø og bæredygtighed i læreruddannelsen.
Artikel 2: Eventdag    


Grønt Flag Grøn Læreruddannelse rækker ud over naturfagene

Når der skal arbejdes med miljø og bæredygtighed i læreruddannelsen, er det ofte naturfagene, der tages udgangspunkt i. Men dette behøver ikke udelukke at andre fag inddrager miljø og bæredygtigheds undervisning. Her er en artikel af adjunk Anders Bæk Brøndsted fra læreruddannelsen Zahle om, hvorledes man kan inddrage miljø og bæredygtighed i KLM, der nu er erstattet af faget Lærerens Grundfaglighed.

Artikel 3: Om bæredygtighed i KLM

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website