FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Hvad er en Kløversti?

image

Hvor findes der Kløverstier?

Se Google oversigtskort

 

Krav til Kløverstier


 Kløverstiernes genkendelighed sikres gennem de 11 krav til Kløverstier.

 
 
 

Hvad er Kløverstier?

Friluftsrådet, Danmarks Idræts-forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Danmarks Firmaidrætsforbund samarbejder de næste 3 år om etablering af nye afmærkede stiruter i danske byer. Konceptet hedder Kløverstier og er ved at blive udviklet i samarbejde med ti pilotkommuner. Ruterne skal forene befolkningens muligheder for kultur-, frilufts- og naturoplevelser med motion og bevægelse. Nordea-fonden og Tips- og Lottomidler til friluftslivet finansierer projektet med 6,5 mio. kr.

Partnerskabet håber, at mange kommuner vil være interesseret i at etablere Kløverstier og lade de fire ruter opfylde en del af tanken om, at udnytte kommunernes eksisterende kultur- og naturmæssige kvaliteter til at øge sundhed og livskvaliteten for borgerne."

"Kløverstierne er et fascinerende projekt, fordi det når så bredt ud og involverer lokalmiljøet. Hver sti vil fortælle sin egen historie, og give brugeren nemmere adgang til et aktivt friluftsliv. Vi håber, at Kløverstierne vil fremme gode liv rundt om i de danske bylandskaber," siger Ulla Björnsson, sekretariatschef i Nordea-fonden. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for områderne natur og motion, sundhed  og kultur.

 • Related content image

  Eksempler på skiltning

  Kløverstierne bliver afmærket med kløverskilte i fire farver alt afhængig af rute og længde. Ruten på 2½ km bliver grøn, 5 km blå, 7½ km rød og 10 km sort.

   

  Ved Kløverstiernes udgangspunkt opsættes en større startpæl eller pylon.

   

  Eksempler på skiltning

Projektet kører til og med september 2016

Vi gør opmærksomme på, at Kløverstiprojektet fortsætter frem til og med september 2016.

Det betyder, at I kan få jeres Kløverstipakke udbetalt, hvis I kan nå at indvie jeres sti inden udgangen af september 2016.

 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website