FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Miljørådsweekender på Jyderup Højskole 17/18

Del erfaringer og bliv inspireret til nye initiativer sammen med andre engagerede elever fra gymnasier i hele landet. Grønt Flag Grøn Gymnasieskole tilbyder i samarbejde med Jyderup højskole 2 weekend-kurser for miljørådselever.

I skoleåret 2017/2018 samler Grønt Flag elever fra alle landets ca. 30 Grønt Flag Gymnasier til 2 fælles weekender på Jyderup Højskole.

1. weekend er afholdt med stor succes og deltagelse fra elever fra 10 gymnasier. Vi afholder endnu en weekend d. 20-22. April, med plads til deltagelse fra endnu flere gymnasier. 

På programmet vil være mere inspiration og konkrete værktøjer til Miljørådsarbejdet. 

 

Tilmelding her

 

Praktisk:

- Adresse: Jyderup Højskole, Sølystvej 2, 4450 Jyderup (ganske tæt på Jyderup st.)

- Eleverne skal selv medbringe sengetøj (lagen, dyne- og hovedpudebetræk) samt håndklæde.

- Indkvartering bliver i mindre grupper på værelser enkelte på madrasser på gulvet.

 

 

Program fra septemberweekenden:

Lørdag d. 23. september

Tid

Aktivitet

10

Ankomst og indkvartering

10:30

Introduktion til weekenden

11-13

Muligheder, Interessenter og Barrierer for Grøn udvikling på gymnasierne: 

- Kortlægning af de enkelte skoler

- Erfaringsudveksling

- Gruppedannelse efter interesser

13-14

Frokost

14-15

Rundvisning på Jyderup Højskole:

- Snak om at skabe grønne løsninger på en skole

- Præsentation af eksempler på bæredygtige ideer og initiatier på Jyderup og andre højskoler

15-17

Ideudvikling:

- Gruppevis udvikling af konkrete ideer

- Inddelt i kortere sessioner med opsamling, præsenation og feedback

17-18

PAUSE

18-19

Aftensmad

19:30-21

Cafe med musik med Højskolens øvrige elever

21-

Fælles aftenhygge for Miljørådselever 

 

Søndag d. 24. september

Tid

Aktivitet

8-9

Morgenmad

9:30-10

Morgensamling

-          Fællessang og højskoleånd

10-12

Miljøhandleplan for skoleåret 17/18

- Opsamling på gårsdagens projekter

- Oplæg om opstilling af miljøhandleplan

- Konkret udfyldelse af planer for skoleåret 17/18

12-13

Frokost

13-14:30

Oplæg og debat om grønt engagement

- Fælles oplæg og debat med unge engageret i forskellige grønne projekter. 

14:30-15

Afslutning

- Evaluering af weekenden

- Tak for denne gang og på gensyn 

Kontakt

Spørgsmål til Miljørådssamlingerne - kontakt:

 

Jakob Arendrup Nielsen

 

jni@friluftsraadet.dk

tlf: 24 61 75 41 

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website