FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Kriterier for Grønt Flag Gymnasieskoler

For at opnå Det Grønne Flag er der nogle kriterier, som gymnasieskolen skal opfylde

 Risskov Gym Groen Dag

Følgende kriterier skal opfyldes og dokumenteres for, at skolen kan få tildelt det grønne flag:

1. Oprettelse af et Miljøråd

2. Miljøvision

3. Miljørevision

4. Miljøhandleplan

5. Evaluering og dokumentation

Miljørådet

Miljørådets opgaver er at være igangsættende, inspirerende, rådgivende, koordinerende, samt at arrangere, formidle og evaluere miljøarbejdet på institutionen.

Læs mere om miljøråd

 

Se Vesthimmerlands Gymnasiums info-folder til elever her.

Miljøvisioner

Se eksempler på andre gymnasieskolers miljøvisioner

Nettjenesten

Nettjenesten er en gratis ressourcebank for gymnasieskoler der er tilmeldt Grønt Flag Grøn Gymnasieskole. I nettjenesten findes faglig viden samt tips og ideer til arbejdet med miljøspørgsmål i undervisningen og i hverdagen. Her samles erfaringerne fra Grønt Flag gymnasieskolernes arbejde.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website