FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Kriterier for Grønt Flag Gymnasieskoler

For at opnå Det Grønne Flag er der nogle kriterier, som gymnasieskolen skal opfylde

 Risskov Gym Groen Dag

Grønt Flag Grønt Gymnasium er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling, og er samtidig en certificeringsordning for gymnasieskoler, der arbejder mod en større bæredygtighed på institutionen både gennem undervisning og reelle handlinger. Når kriterierne til certificeringen er opfyldt tildeler Friluftsrådet skolen Det Grønne Flag for et år.

Følgende kritierier skal opfyldes og dokumenteres for at skolen kan få tildelt det grønne flag:

1. Miljøråd

Skolen skal nedsætte et miljøråd. Medlemmerne i miljørådet kan være elever og lærere, repræsentanter for ledelsen, teknisk personale og evt. lokale organisationer. Minimum 1/3 af medlemmerne skal være elever.

2. Miljøvision

Der skal formuleres visioner for miljøarbejdet på gymnasiet. Miljøvisionen er elevernes og medarbejdernes programerklæring om de værdier, I stræber efter og gerne vil arbejde for.

3. Miljørevision

Der skal hvert år laves en miljørevision, hvor der ses på en status for gymnasiets miljøbelastning og potentialer for forbedring. Skolen skal bl.a. se på forbrug af el, vand og varme samt affaldssortering og grønne arealer. Arbejdet kan gennemføres af miljørådet, skolens tekniske personale, klasser osv.

4. Miljøhandleplan

Miljørådet skal udarbejde en Miljøhandleplanen i starten af skoleåret. Miljøhandleplanen er den konkrete plan for, hvordan I vil arbejde hen mod miljøvisionen i det aktuelle år. Det er her, I ser på om der er et særligt fokusområde, I vil arbejde med samt hvilke konkrete initiativer og aktiviteter I planlægger.

Miljøhandleplanen kan tage udgangspunkt i følgende underpunkter:

A. Fælles arrangementer på skolen

Hvilke fælles arrangementer for hele eller dele af gymnasiet vil I gennemføre?

B. Undervisningsaktiviteter

Hvordan inddrages bæredygtighed og arbejdet med Grønt flag i den faglige undervisning?

C. Fysiske tiltag

Hvilke konkrete initiativer planlægges i forhold til bæredygtighed og det fysiske miljø på gymnasiet?

D. Øvrige tiltag

Tiltag, som ikke falder under de tre kategorier ovenfor?

E. Informer og involver

Hvordan vil I informere om skolens aktiviteter til omverdenen?

5. Evaluering og dokumentation

Miljørådet organiserer, at skolen efter endt arbejde indsender en rapport til Friluftsrådet. Grønt Flag-rapporten indsendes via www.groentflag.dk og skal indeholde dokumentation for miljørådets arbejde samt dokumentation for gennemførte initiativer for bæredygtighed. Derfor er det vigtigt, at I undervejs sørger for at dokumentere og gemme dokumentationen for jeres arbejde.

Dokumentation kan eksempelvis være: Tekstfiler, Power point præsentationer, Fotos, Video, Links til skolens hjemmeside, YouTube m.m.

Ved tilmelding til Grønt Flag-programmet får I jeres egen indrapporteringsside, som I udfylder efterhånden som undervisning, ekskursioner, miljøtiltag, miljørådsmøder etc. gennemføres. Når rapporten er færdig, sendes den elektronisk ind til Friluftsrådet, hvor den bliver læst. Efter godkendelse af rapporten sendes flaget til borgmesteren.

Miljørådet

Miljørådets opgaver er at være igangsættende, inspirerende, rådgivende, koordinerende, samt at arrangere, formidle og evaluere miljøarbejdet på institutionen.

Læs mere om miljøråd

 

Se Vesthimmerlands Gymnasiums info-folder til elever her.

Miljøvisioner

Se eksempler på andre gymnasieskolers miljøvisioner

Nettjenesten

Nettjenesten er en gratis ressourcebank for gymnasieskoler der er tilmeldt Grønt Flag Grøn Gymnasieskole. I nettjenesten findes faglig viden samt tips og ideer til arbejdet med miljøspørgsmål i undervisningen og i hverdagen. Her samles erfaringerne fra Grønt Flag gymnasieskolernes arbejde.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website