FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Kom godt i gang

Følg punkterne herunder og erhverv Det Grønne Flag til din Gymnasieskole

læruddflaghejsning

 1. Tilmeld din Gymnasieskole.
 2. Opret et miljøråd.
 3. Miljørådet igangsætter og samler arbejdet med miljørevisionen og miljøhandleplanen
 4. Miljørådet finder ud af, hvilke initiativer de vil tage i løbet af skoleåret for, at skolen kan blive mere bæredygtig. Miljørådets initiativer indsættes sammen med skolens evt. øvrige bæredygtighedsinitiativer i miljøhandleplanen.
 5. Find ud af hvordan gymnasiets grønne arbejde kobles til undervisningen. Find inspiration og ideer til undervisningsforløb under de enkelte temaer og i nettjenesten.
 6. Hold miljørådsmøder med regelmæssige mellemrum, fx hver måned eller hver anden måned som det nu passer.
 7. Når miljørådets arbejde er afsluttet, og undervisningsforløbene gennemført og alt indskrevet og dokumenteret, indsendes rapporten ved at trykke "Send".
 8. Rapporten kan indsendes på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af undervisningsåret. Dog skal alle rapporter fra det det forrige skoleår være Grønt Flag-sekretariatet i hænde senest d. 1. oktober. Ønsker I at hejse Det Grønne Flag første skoledag i august, så skal rapporten være indsendt senest 1. juni.
 9. Når Grønt Flag-sekretariat har evalueret rapporten, sender vi flaget til borgmesteren. Skolen og borgmesteren aftaler herefter dato for flaghejsning.
 10. Skolen har ret til at hejse flaget i ét år. For at få et nyt flag skal skolen gennemføre et nyt projekt - miljørådsarbejde og undervisning.

 

Roskilde Gymnasiums video om at være Grønt Gymnasium:


Gode råd til det årlige Grønt Flag arbejde:

Miljøråd:

 • Få både teknisk personale og ledelse repræsenteret jævnligt til møderne, det giver rådet større gennemslagskraft.

 

Facebook:

 

Rapporten:

 • Det vil være en fordel løbende at udfylde rapporten i forhold til miljørådsarbejdet og undervisningsforløbene. Så bliver det afsluttende arbejde med at sende rapporten ind mindre. 
 • Hvis man deler skolens login til hjemmesiden med de lærere og elever, der er involveret i Grønt Flag aktiviteter og undervisning, kan de selv udfylde de enkelte dele af rapporten og uploade de relevante filer. 
 • Upload gerne så meget relevant materiale som muligt under de enkelte punkter – meget af det kan være til god inspiration for andre i Grønt Flag-netværket 
 • Se eksempler på andre skolers rapporter under Nettjenesten.

 

Undervisningen

 • Tænk jeres grønt flag arbejde ind i flere fag i forbindelse med, at I lægger årsplanen. 
 • Sørg gerne for at aktiviteterne er fordelt ud over skoleåret

Prisen for et medlemsskab

Medlemsskabet for gymnasieskoler (STX, HTX, HHX m.m.) koster 5000 kr. pr. skole. pr. skoleår. Prisen er ex. moms.

Nettjenesten

Nettjenesten er en gratis ressourcebank for gymnasieskoler der er tilmeldt Grønt Flag Grøn Gymnasieskole. I nettjenesten findes faglig viden samt tips og ideer til arbejdet med miljøspørgsmål i undervisningen og i hverdagen. Her samles erfaringerne fra Grønt Flag gymnasieskolernes arbejde.

Konceptet

Du kan downloade det samlede koncept for Grønt Flag Grøn Gymnasieskole her. I konceptet finder du blandt andet kritereierne for at opnå Det Grønne Flag. Har du spørgsmål til konceptet, er du velkommen til at kontakte Friluftsrådets sekretariat.

Download konceptet

Læs konceptet online

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website