FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer

Grønt Flag Grøn Skole har udviklet undervisningsmaterialer
til alle klassetrin, som er tilpasset Grønt Flag - konceptet. I materialet er
der fokus på miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling. 

De nyeste undervisningsmaterialer består af fire forskellige
elevbøger, som kan rekvireres gennem Friluftsrådets sekretariat. På Grønt Flags
nettjeneste ligger supplement til elevbøgerne:

 • Lærervejledning
 • Aktivitetsark
 • Evalueringsark
 • Billedbank


Bestil materialerne 

Hvis din skole er medlem af Grønt Flag Grøn Skole kan du bestille undervisningsmaterialer her

I Grønt Flag programmet er det op til skolerne selv, hvilke undervisningsmaterialer som benyttes.

Anbefalinger og ideer til undervisningsmaterialer kan du desuden finde på Grønt Flags nettjeneste.

Ud over Grønt Flag Grøn Skoles egne undervisningsmaterialer, udgiver Grønt Flag Grøn Skole også undervisningsmaterialer i samarbejde med andre organisationer, og atter andre materialer anbefales til arbejdet.

Friluftsrådet har i samarbejde med Dansk Retursystem skabt undervisningsprojektet Grøn Udfordring, hvor eleverne får til opgave at løse en række grønne udfordringer fra lokale virksomheder og organisationer. I skoleåret 2013/2014 kørte projektet i Horsens. I skoleåret 2014/2015 kommer projektet til at køre i København. 

Friluftsrådet samarbejder desuden med FDB om materialer til temaerne Økologisk produktion og Hverdagens kemi.

Friluftsrådet var en del af samarbejdet om Klimakaravanen, hvor der blev udviklet undervisningshæfter og hjemmesider.

Pris for undervisningsmaterialer

Ved tilmeldingen til Grønt Flag Grøn Skole får skolen adgang til Grønt Flags-nettjeneste.

Undervisningsmaterialerne er gratis, men man skal dog betale for lageromkostninger og porto. Et klassesæt består af 30. stk. og koster (ex. moms)

Et klassesæt: 69,00 kr

To klassesæt: 75,00 kr

Tre klassesæt: 101,00 kr

Fire klassesæt: 154,00 kr

Tilmeld skolen

Bestil materialerne

Nye undervisningmaterialer

Friluftsrådet har fået produceret  fire nye undervisningsmaterialer. Der er nu udviklet nye undervisningsmaterialer til alle klassetrin og til alle temaerne i Grønt Flag Grøn Skole.

 

Tilbage til forsiden

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website