FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Fordele ved Grøn Læseplan

Den Grønne Læseplan er med til:

At systematisere miljøundervisningen. Eleverne arbejder med et nyt tema hvert år. Det vil sige, at de kommer igennem menge forskellige temaer og aspekter gennem deres skolegang.

Stor fleksibilitet hos den enkelte lærer. Som lærer eller team kan man arbejde med temaet, når det passer ind i skoleåret. Man er ikke afhængig af, at det skal afholdes i en miljøuge for hele skolen. Man kan arbejde med temaet i forbindelse med en lejrskole eller andre arrangementer, hvor det er oplagt.

Temaerne er lette at tilpasse Fælles Mål. Da skolen selv kan vælge, hvilke temaer de vil arbejde med, kan man placere temaerne, der hvor man mener, de opfylder flest trinmål.

Erfaringer fra året før. Efter det første år har lærerne nogle erfaringer, som man kan give videre mht. materialer, udflugter, undersøgelser, ect.til klasserne der skal arbejde med temaet året efter. Man kunne lave nogle materiale kasser, hvor man samlede opgaver, som klassen der skulle arbejde med temaet året efter kunne tage frem.

Lettere for ikke naturfaglige lærere. Når der er udviklet kasser og mapper, som er lige til at gå til, vil det være lettere for lærere, der ellers ikke vil have så let ved temaerne, at arbejde med dem.

Ikke så afhængige af ildsjæle. Grønt Flag Grøn Skole har haft det ry, at arbejdet var afhængig af ildsjæle. Den Grønne Læseplan skulle medvirke til, at arbejdet bliver delt ud på flere lærere og det ikke er en ildsjæl, der bærer hele projektet.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website