FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Temaer

Grønt Flag Grøn Skole tilbyder 10 forskellige temaer, som skolen kan vælge at arbejde med. Skolen kan frit vælge imellem temaerne, og der er ingen rækkefølge i, hvilke temaer man arbejder med.

image

De 10 temaer:

  

 • Related content image

  Bæredygtigt forbrug

  Vores forbrug påvirker miljø og helbred både i Danmark og hos mennesker mange andre steder i verden. Hvordan kan vi forbruge, så det også er til gavn for de mennesker, der producerer vores varer? Hvordan kan vi forbruge, så vi ikke påvirker vores natur og miljø negativt?

  Bæredygtigt forbrug
 • Related content image

  Vand

  Vi er alle afhængige af tilstrækkelige mængder rent vand fx til drikkevand og madlavning.Hvordan passer vi bedst på vores drikkevandsressourcer?Hvordan får man tilstrækkeligt drikkevand andre steder i verden?

  Vand
 • Related content image

  Affald

  Stigende forbrug giver større mængder affald.

  Hvordan nedbringer vi mængden af affald?

  Hvordan håndterer vi bedst vores affald?

  Hvordan kan affald blive en ressource?

  Affald
 • Related content image

  Energi

  Vi har brug for energi. Masser af energi.

  Hvilke energikilder er de bedste?

  Hvordan kan vi bruge den energi, vi har til rådighed på den bedst mulige måde?

  Energi
 • Related content image

  Natur

  Naturen er en kilde til gode oplevelser og velvære.

  Men mange steder i Danmark er naturen trængt.

  Hvordan kan vi bedst forvalte den lokale natur til gavn for dyr, planter og mennesker?

  Natur
 • Related content image

  Økologisk produktion

  Produktionen af landbrugsvarer påvirker i høj grad vores natur og miljø.

  Hvordan producerer vi landbrugsvarer, så vi både tager hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd?

  Økologisk produktion
 • Related content image

  Transport

  Transport-temaet tager udgangspunkt i den personlige transport vi beynytter os af i hverdagen. Transport i biler har en lang række ulemper: luftforurening, CO2-udledning, sundhed, sikkerhed/ulykker, støj og pladskrav. Vi skal være bevidste om, hvordan vi transporterer os til hverdag samt at vi har mulighed for at ændre vores transportvaner, så det forbedrer miljøet, sikkerheden og vores sundhed og velvære i øvrigt.

  Transport
 • Related content image

  Friluftsliv

  Naturen, parker og andre mindre områder, der hvor vi bor, giver os masser af muligheder for friluftsliv, men samtidig er der også mange uudnyttede muligheder. Friluftsliv er med til give os et sundt liv gennem aktivitet og positive oplevelser. Friluftsliv bidrager også til et mere nuanceret natursyn. Samtidig påvirker vores friluftsliv også naturen.

  Friluftsliv
 • Related content image

  Hverdagens kemi

  Vi er omgivet af kemiske stoffer i hverdagen. De fleste kemiske stoffer er harmløse og nyttige. Andre kan være skadelige for nogle af os i større eller mindre mængder og skal omgås med omtanke. Vi skal være bevidste om, hvilke kemiske stoffer vi omgiver os med i dagligdagen.

  Hverdagens kemi
 • Related content image

  Klimaforandringer

  Den globale opvarmning er et aktuelt emne, der hænger sammen med vores energiforbrug. Hvordan kan vi handle bedst muligt lokalt, nationalt og internationalt?

  Klimaforandringer

Rapporter

Hvis du ønsker, at se rapporter som andre skoler har lavet, finder du dem under de forskellige temaer i venstre kolonne.

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website