FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Grønt Flag og skolereformen

Grønt Flag Grøn Skole bidrager til skolereformen

Grønt Flag Grøn Skole kan bl.a. bidrage til at implementere en del af de mange centrale elementer i folkeskolereformen, som fx:

-          En længere og mere varieret skoledag
-          Understøttende undervisning
-          Mere motion og bevægelse
-          Bedre undervisning
-          Den åbne skole samt
-          Styrket elevinddragelse.

Grønt Flag Grøn Skole tilbyder samtidig at bidrage til kompetenceudviklingen på kommunens skoler de kommende år.

Grønt Flag Grøn Skole tilbyder:

 • Kompetenceudvikling af ledere og lærere - organisering og gennemførelse af undervisning om miljø- og bæredygtighedsspørgsmål, hvor engagement, elevinddragelse, understøttende undervisning, samarbejde med lokalsamfund (virksomheder, organisationer m.m.), tværfaglighed, valgfag, udskolingslinjer m.m. kan være en del af indholdet.
 • Konkrete ideer til undervisning.
 • Udvikling af brobygningsforløb mellem grundskoler og ungdomsuddannelser med miljø og bæredygtighed som omdrejningspunkter.
 • Organisering og indhold i skole/virksomhedssamarbejde.
 • Grønt Flag, der skaber synlighed for skolernes og kommunens arbejde for miljø, bæredygtighed og en endnu mere spændende og engagerende undervisning.
 • Endelig kan skolerne søge om tips- og lottomidler fx til anlæg af udendørsfaciliteter. Se www.friluftsraadet.dk.

 

Læs folderen Grønt Flag Grøn Skole og skolereformen
Print folderen Grønt Flag Grøn Skole og skolereformen
Bestil folderen Grønt Flag Grøn Skole og skolereformen

 

Grønt Flag Grøn Skole og skolereformen

skolereform

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website