FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Rapport

Grønt Flag Grøn Skole er den danske del af det internationale miljøundervisningsprogram Eco-schools. Eco-schools findes i 50 lande rundt omkring i hele verden, og fælles for alle skolerne i programmet er, at de sætter fokus på miljø og bæredygtig udvikling, og eleverne får indflydelse på miljøarbejdet.

For at sikre at skolerne opfylder disse kriterier, skal de indrapportere deres arbejde, så sekretariaterne kan tildele skolerne Det Grønne Flag. I forlængelse af dette er det vigtigt, at skolerne undervejs sørger for at dokumentere deres arbejde. Dette kan være igennem billeder, tegninger, wordfiler, videoer mm.

I Danmark er indrapporteringen rigtig nemt. Ved tilmelding til Grønt Flag Grøn Skole får skolen sin egen indrapporteringsside, som man udfylder efterhånden som undervisning, ekskursioner, miljøtiltag, miljørådsmøder etc. gennemføres. Når rapporten er udfyldt, sendes den elektronisk ind til Friluftsrådet, hvor den bliver læst og efter godkendelse af rapporten sendes flaget til borgmesteren.

Brug indrapporteringen som en logbog, og læg linket ud på skolens hjemmeside, så forældrene og andre interesserede kan læse om Grønt Flag arbejdet på jeres skole.

Under Tema kan du se eksempler på rapporter fra andre skoler.         

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website