FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Prisen på et medlemskab

Følgende skoletyper kan være medlem af Grønt Flag-programmet: Grundskoler, efterskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser, højskoler og campus for videregående uddannelser. 

Der er fra skoleåret 2017/2018 nye priser for medlemsskabet af Grønt Flag-programmet som følge af at Friluftsrådets fireårige samarbejde med Astra om støtte til programmet er ophørt.

Medlemsskabet af Grønt Flag-programmet gælder ét skoleår ad gangen. Prisen på et medlemskab er afhængigt af skoletype:

Grundskoler 3000 kr.

Efterskoler 3000 kr.

Gymnasier (STX, HTX, HHX m.m.) 5000 kr.

Erhvervsuddannelser 5000 kr.

Højskoler 5000 kr. (betales pr. halvår)

Campus 10.000 kr.

Priserne er ex. moms.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website