FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Kom godt i gang

Her er nogle gode overvejelser, før man starter Grønt Flag op på skolen.

Der bør være en eller to tovholdere på skolen. Ansvaret bør dog i videst muligt omfang
uddelegeres, så flest mulig har part i projektet. Find en kollega der også synes, at det kan være spændende at arbejde med. 

Her er nogen idéer til, hvordan man kan gøre:

 

 

Prisen for et medlemsskab

Medlemskabat varighed er et skoleår, og gælder for grundskoler, efterskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser, højskoler og campus for videregående uddannelser. 

Prisen er ex. moms og afhænger af skoletypen:

Grundskoler 3000 kr.

Efterskoler 3000 kr.

Gymnasier (STX, HTX, HHX m.m.) 5000 kr.

Erhvervsuddannelser 5000 kr.

Højskoler 5000 kr.

Campus 10.000 kr.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website