FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Projekt: Den store plantejagt

Her finder I en beskrivelse af projektet, aktivitetsforslag og materiale, som løbende vil blive opdateret.

image

Baggrundsinformation om Den Store Plantejagt

Målet er at øge elevernes kendskab til biodiversitet med fokus på den danske flora og fauna gennem undervisning og udvikling af en mere forskelligartet natur på skolens areal.

I skoleåret 2016/2017 er projektet målrettet 0., 1., 2. og 3. klassetrin (aldersgruppen 5-9 år).

Projektet løber i 5 skoleår fra 2015/2016 til og med 2019/2020. I tilmelder jer dog kun projektet for 1 år ad gangen.

Den Store Plantejagt er støttet af Toyota's Europafond og gennemføres via det internationale netværk af Eco-Schools under FEE (Foundation for Environmental Education).

Toyota logo

Projektet og undervisningen

Projektet kan bruges som en del af arbejdet med natur-temaet i Grønt Flag Grøn Skole.

Projektet passer rigtig godt med kompetenceområderne for både børnehaveklassen og faget Natur/Teknologi. Nedenfor er indsat link til Forenklede Fælles Mål på EMU - Danmarks Læringsportal:

- Naturfaglige fænomener i Børnehaveklassen

- Natur/Teknologi på 1. og 2. klassetrin: Undersøgelse (Organismer)

- Natur/Teknologi på 3.-4. klassetrin: Undersøgelse (Naturen lokalt og globalt)

- Natur/Teknologi på 3.-4. klassetrin: Perspektivering (Naturen lokalt og globalt)

Det vil også kunne passe ind i SFO’ens arbejde med naturen og naturfænomener.

Projektet kan gennemføres på et sted mellem 8 og 15 lektioner fordelt ud over skoleåret. Antallet af lektioner afhænger af hvor mange forskellige aktiviteter, I vælger at lave.

På undersiderne kan I læse mere om aktiviteterne og se yderligere materiale.

Ønsker I at deltage i skoleåret 2016/2017, så udfyld online tilmeldingen her, eller kontakt Karen på kph@friluftsraadet.dk, og hør mere.

 

Deltagere

I Danmark deltager 45 skoler i skoleåret 2016/2017 med ca. 120 klasser i projektet. Her skole modtager ét gratis klassesæt til at gennemføre undervisningen.

På verdensplan deltager skoler fra 14 lande. Ud over skoler i Danmark deltager skoler fra Belgien, Tyskland, Irland, Italien, Letland, Polen, Slovenien, Spanien, Tyrkiet, Bulgarien, Kroatien, Estland og Serbien. Læs mere her om projektet, der internationalt hedder The Great Planthunt

Nyhedsbreve

Her finder du seneste nyhedsbrev sendt til projektets deltagere (marts 2017)

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website