FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Grundskolen

Børn ved vandhul

Grønt Flag Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling med forvaltning af natur og miljø som det centrale emne.

Grønt Flag Grøn Skole er undervisning, som gør en forskel. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø. Når eleverne er med til at foreslå og gennemføre handlinger for en bedre natur og et bedre miljø, bidrager det til engagement, viden, forståelse og lyst til at gøre en forskel.

Fx er det konkrete resultat af elevernes arbejde, at skoler, hjem og lokale institutioner nedsætter deres forbrug af energi og vand, nedbringer CO2-udledningen, bidrager til en mere rig natur og til en større miljøbevidsthed i lokalsamfundet.

Grønt Flag Grøn Skole er en inspirerende ramme for miljøundervisningen, der bidrager til et højt fagligt niveau, styrkelse af naturfagene og tværfagligt samarbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets læreplaner, afgangsprøver og eksaminer. Derfor er Grønt Flag Grøn Skole ikke en ekstra opgave, men en hjælp til at opfylde både læreplanernes krav om miljøundervisning og undervisning for bæredygtig udvikling og målene i de enkelte fag - fx naturfagene, dansk, matematik, sprog osv.

Temaer til miljøundervisning

 

 

En synlig grøn profil

Det grønne flag er et synligt symbol for skolens grønne arbejde og symbol for undervisning på højt fagligt niveau. Når skolen har fået godkendt arbejdet, sendes det grønne flag til borgmesteren. Borgmester og skole aftaler en dag for flaghejsningen. Det er altid en festlig dag, hvor skolen markerer sig i de lokale medier som en miljøbevidst og aktiv skole.

 

Tilmeld skolen her

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website