FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Faxe

Druestrup Friskole
Affald: 2005
Energi: 2006
Vand: 2007
Natur:2008
Klimaforandringer: 2009
Bæredygtigt forbrug: 2011
Vand: 2013
Vand: 2014
Affald: 2016
Klimaforandringer: 2017

Erikstrupskole (nu Store Heddinge skole)
Affald: 1999

Lysholm Skole
Vand: 2010
Energi: 2011
Hverdagens Kemi: 2012


Møllevangsskolen
Klimaforandringer: 2010
Affald: 2011

Terslev Skole
Affald: 2009
Transport: 2012
Vand: 2014
Affald: 2016
Transport: 2017

Vibeengskolen
Affald: 2013
Friluftsliv: 2014
Bæredygtigt Forbrug: 2015
Bæredygtigt Forbrug: 2016
Grøn læseplan: 2017
Grøn læseplan: 2018

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website