FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Temaer

For at organisere undervisningen kan det være en fordel at vælge et fælles tema for hele skolen eller for de enkelte uddannelser på skolen. I det følgende afsnit introduceres GFGE’s temaer om bæredygtighed.

Eksempler på cases

  • De ældre skal ud: Eleverne laver undersøgelser om fysisk og mentalt velvære hos ældre plejehjems beboere, når friluftsaktiviteter indgår i deres dagligdag.

 

  • Grøn frisør: Eleverne bliver bekendte med hvilke kemiske stoffer der er i produkterne og hvordan disse produkter påvirker på de ansatte og kunderne, de lærer om affaldshåndtering, vand- og elforbrug. Eleverne opstiller en handleplan for, hvordan deres praktiksted eller fremtidige arbejdsplads bliver mere bæredygtig.

 

  • Miljøhandeplan på institutionerne: eleverne laver en realistisk miljøhandleplan for en lille institution og miljøarbejdet indgår som en aktivitet på stedet. Det kan f.eks. være at handikappede eller syge lærer om affaldssortering.

 

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website