FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Kontor, handel og forretning

Der er store muligheder i at give eleverne inden for hovedområdet Kontor, Handel og Forretningkendskab viden og handlekompetencer inden for miljø og bæredygtig.

Eleverne lærer herved, hvor meget de kan spare økonomisk ved at nedsætte omkostningerne til varme, el (herunder airconditioning, lys, computere etc.) vand og papir. Eleverne vil desuden lære at bæredygtighed kan være et varemærke eller en vare i sig selv, og hvilken betydning bæredygtig omstilling har for resten af kloden. 

 

Materialer til undervisning i bæredygtighed: 

Bæredygtig vækst er et to-dages undervisningsforløb udviklet af Naturvidenskabernes Hus.

Erhvervsskolernes valg er et oplæg til konkrete undervisningsforløb, som er udviklet af DUF i samarbejde med LO-Ungdom og Erhvervsskolernes Elevorganisation. Materialet kan suppleres med spørgsmål om bæredygtig udvikling relateret til elevernes hverdag.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website