FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Kriterier for Grønt Flag Erhvervsskole

For at opnå Det Grønne Flag er der nogle kriterier, som erhvervsskolen skal opfylde.

 Risskov Gym Groen Dag

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling, og er samtidig en certificeringsordning for erhvervsskoler, der arbejder mod en større bæredygtighed på institutionen både gennem undervisning og reelle handlinger. Når kriterierne til certificeringen er opfyldt tildeler Friluftsrådet skolen Det Grønne Flag for et år.

Følgende kritierier skal opfyldes og dokumenteres for at skolen kan få tildelt det grønne flag:

Miljøråd

Skolen skal nedsætte et miljøråd. Medlemmerne i miljørådet kan være elever og lærere, repræsentanter for ledelsen, teknisk personale og evt. lokale organisationer. Minimum 1/3 af medlemmerne skal være elever.

Miljørevision

Miljørådet igangsætter arbejdet med en miljørevision. Arbejdet kan gennemføres af miljørådet, skolens tekniske personale, klasser osv. Under miljørevisionen ser skolen nærmere på hvordan status er for gymnasiets miljøbelastning og potentialer. Skolen kan bl.a. se på forbrug af el, vand og varme samt affaldssortering og grønne arealer. 

Miljøvision

Skolen formulerer visioner for miljøarbejdet. Miljøvisionen er elevernes og medarbejdernes programerklæring om de værdier I stræber efter og gerne vil arbejde for.

Miljøhandleplan

Miljøhandleplanen er den konkrete plan for, hvordan I vil arbejde hen mod miljøvisionen i det aktuelle år. Det er her, I ser på om der er et særligt fokusområde, I vil arbejde med samt hvilke konkrete initiativer og aktiviteter I planlægger.

Miljøhandleplanen bør tage udgangspunkt i følgende 5 underpunkter:

1. Fælles arrangementer på skolen

- Hvilke fælles arrangementer for hele eller dele af gymnasiet er blevet gennemført?

2. Undervisningsaktiviteter

- Hvordan er bæredygtighed og arbejdet med Grønt flag blevet anvendt i undervisningen?

3. Fysiske tiltag

- Hvilke tiltag er blevet taget i forhold til bæredygtighed og det fysiske miljø på skolen?

4. Informer og involver

- Hvordan er skolens aktiviteter blevet udbredt til omverdenen?

5. Øvrige tiltag

- Har I gennemført andre tiltag som ikke falder under de 4 kategorier ovenfor?

 

Evaluering og dokumentation

Miljørådet organiserer, at skolen efter endt arbejde indsender en rapport til Friluftsrådet. Grønt Flag-rapporten indsendes via www.groentflag.dk og skal indeholde dokumentation for miljørådets arbejde samt dokumentation for gennemførte initiativer for bæredygtighed. Derfor er det vigtigt, at I undervejs sørger for at dokumentere og gemme dokumentationen for jeres arbejde.

Dokumentation kan eksempelvis være:

  • Tekstfiler
  • Power point præsentationer
  • Fotos
  • Video
  • Links til skolens hjemmeside, YouTube m.m.

Ved tilmelding til Grønt Flag-programmet får I jeres egen indrapporteringsside, som I udfylder efterhånden som undervisning, ekskursioner, miljøtiltag, miljørådsmøder etc. gennemføres. Når rapporten er færdig, sendes den elektronisk ind til Friluftsrådet, hvor den bliver læst. Efter godkendelse af rapporten sendes flaget til borgmesteren.

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website