FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Undervisningskriterier

Når der arbejdes med undervisningsforløb, anbefaler Grønt Flag at det sker ud nedenstående model.

 • Related content image

  Undersøgelser

  Undersøgelserne har til formål at koble teori og praksis. Undersøgelser kan foretages på skolen, i forbindelse med virksomhedsbesøg eller i praktikken.

   

 • Related content image

  Ud af skolen

  Undersøgelser uden for skolen er med til at understrege, at GFGE handler om virkelige problemstillinger, der er vigtige for virksomheder og forbrugere. 

 • Related content image

  Gør en indsats

  Undervisningen skal udmønte sig i konkredte handlinger, der inspirerer eleverne eller de lokale virksomheder. Handlingerne kan være af praktisk karakter, men kan også omfatte udfærdigelse af handlingsplaner til virksomheder eller institutioner. 

 • Related content image

  Informer og involver

  Elevernes arbejde skal i sidste ende synliggøres for andre personer end dem selv. Det kan de fx gøre gennem debatindlæg, oplæg, film, plakater, animationer, og kan fx målrettes virksomheder, butikker eller sociale medier.  

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website