FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Kom godt igang

For at din erhvervsskole kan modtage Det Grønne Flag skal skolen gøre følgende:

 læruddflaghejsning

 1. Tilmeld erhvervsskolen til Grønt Flag-programmet.
 2. Opret et miljøråd.
 3. Miljørådet igangsætter og samler arbejdet med miljørevisionen og miljøhandleplanen.
 4. Miljørådet finder ud af, hvilke initiativer de vil tage i løbet af skoleåret for, at skolen kan blive mere bæredygtig. Miljørådets initiativer indsættes sammen med skolens evt. øvrige bæredygtighedsinitiativer i miljøhandleplanen.
 5. Find ud af hvordan erhvervsskolens grønne arbejde kobles til undervisningen. Find inspiration og ideer til undervisningsforløb under de enkelte temaer og i nettjenesten.
 6. Hold miljørådsmøder med regelmæssige mellemrum, fx hver måned eller hver anden måned.
 7. Når miljørådets arbejde er afsluttet og undervisningsforløbene gennemført og alt indskrevet og dokumenteret, indsendes rapporten ved at trykke "Send".
 8. Rapporten kan indsendes på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af undervisningsåret. Dog skal alle rapporter fra det det forrige skoleår være Grønt Flag-sekretariatet i hænde senest d. 1. oktober. Ønsker I at hejse Det Grønne Flag første skoledag i august, så skal rapporten være indsendt senest 1. juni.
 9. Når Grønt Flag-sekretariat har evalueret rapporten, sender vi flaget til borgmesteren. Skolen og borgmesteren aftaler herefter dato for flaghejsning.
 10. Skolen har ret til at hejse flaget i ét år. For at få et nyt flag skal skolen gennemføre et nyt projekt - mijlørådsarbejde og undervisning.

 

Prisen for et medlemsskab

Medlemsskabet for erhvervsskoler koster 5000 kr. pr. skole. pr. skoleår. Prisen er ex. moms.

 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website