FriluftsRådet

Grønt Flag - Grøn Skole

Hvorfor være grøn erhvervsskole?

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) skal klæde eleverne på til at imødekomme den stigende efterspørgsel på bæredygtige produkter og services.

Problemløsning og innovation
GFGE fremmer elevernes evner til at løse aktuelle problemstillinger i nærmiljøet, både i forbindelse med arbejdsprocessen og de tekniske løsninger.

Dokumentation
Eleverne vil få overblik over energi- og ressourceforbruget i produktionsprocesserne, og hermed få erfaring med hvor meget de selv kan påvirke dette forbrug. Herudover vil eleverne lære at dokumentere effekterne af de ændringer de foretager og formidle effekten skriftligt.

Bevidsthed og viden
Gennem undervisningen vil eleverne opnå bevidsthed og viden omkring miljø og bæredygtighed, herunder:

  • Hvorfor miljø og bæredygtighed er relevant i forhold til deres branche
  • Hvad deres branche kan gøre for at sikre mere bæredygtighed
  • Hvad det betyder at Danmark er helt i front i forhold til miljø og bæredygtighed

 

Engagement
Gennem GFGE oplever eleverne helt konkret, hvordan læring kan omsættes i praksis. Eleverne engageres ved at der tages udgangspunkt i deres viden og praktiske færdigheder, og ved at de selv kan bidrage til at skabe praktikpladser og jobmuligheder med relation til bæredygtige løsninger.

Fællesskab i lokalsamfundet
Gennem GFGE bliver eleverne ambassadører for bæredygtig udvikling. Med deres viden og faglige indsigt kan eleverne hjælpe lokale virksomheder med at blive mere bæredygtige. Eleverne kan også medvirke til at skabe en efterspørgsel på kompetencer inden for energi, klima og bæredygtige løsninger.

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole inddrager og styrker....

Viden om bæredygtighed

Bæredygtig vækst

Innovation

Case-baseret undervisning

Ansvarsbevidsthed

Demokrati

Medborgerskab

Overblik over ressourceforbrug

Kreativ problemløsning

Ud af skolen

Ud af skolen

  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website